Hudební televize, s.r.o

Francouzská 75/4

120 00 Praha 2, Vinohrady

IČ:  289 38 071

DIČ: CZ28938071

 

Orgánem dohledu nad televizním vysíláním je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 

 

info@hudebnitelevize.cz

www.retromusic.cz